Koparka jest typową maszyną przeznaczoną do robót ziemnych. Służy ona do oddzielania urobku od gruntu, a także do przenoszenia go na środki transportowe, bądź też na składowisko. Tego typu sprzęt…
Continue Reading