Kompostowanie jest to jeden z procesów rozkładu materii organicznej. Przede wszystkim może przebiegać w dwojaki sposób czyli beztlenowo w sposób gnilny albo nawet z udziałem tlenu. Polega to tylko i…
Continue Reading